SEGÍTSÉGEK

Több szinten férhettek hozzá a segítségekhez, mint egy valódi szabadulós játékban, A kiemelt betűkkel jelöltek az adott témát jelenti, alatta pedig a hozzá tartozó tippeket találjátok.
Kattintsatok a segítségre és a lenyíló menüben láthatjátok is a tippet.

FONTOS: amennyiben egy részét már megoldottátok a feladatnak, akkor is az első szintű segítség megnyitásánál kezdjetek, és sorban haladjatok, hogy esetleg ne kapjatok túl sok segítséget túl korán 🙂

Kiindulópont

Segítség 1. szint
Megoldás 1.

A Damjanich utca és Dózsa György út sarka

Segítség 2. szint

Haladjatoka  térképen jelzett helyre, és keressétek meg a táblát!

Innen kell majd indulnotok az ismerős dallamok meghallgatását követően! Fontos, hogy pontosan innen induljatok és számoljatok!

Kiindulóponton dallam meghallgatását követően

Segítség 1. szint dallamhoz

Fontos lesz nektek, hogy mi a dallam szövege. Először is mennyi lépést kell tennetek? 

Segítség 2. szint dallam meghallgatását követően

Sétáljatok a Millenium irányába mutató tábla felé. Pontosan annyit lépjetek, amennyit a dallamban hallotok és keressetek egy táblát.

Segítség 3. szint dallamhoz

Használjátok az applikáció varázslatok funkcióját a sakk asztalok ikonon.

Segítség 4. szint dallamhoz

Hallgassátok meg a következő dallamot is és kövessétek az utasítást. https://youtu.be/XHFHCKUIUEU

 

Segítség 5. szint dallamhoz

El kell jutnotok a játszótér bejáratáig, (büfé előtt) és hátat fordítva a kapunak a kavicsos úton sétálni a dallam szerint.

Labirintus

Segítség 1. szint

Amint megtaláltátok a falon a mintát és használtátok az appot, kövessétek végig az útvonalakat. 

Segítség 2. szint

A betűk sorrendjét az adja meg, hogy balról jobbra milyen sorrendben következnek a falon lévő vonalak.

Megoldás

Gomold

Sziklafal

Segítség 1. szint

Amint eljutottatok a sziklafalhoz birtokában vagytok egy képnek, mely a feladatot ábrázolja.

Szükségetek lesz a sziklafal egy bizonyos részére, melyet a képen láthattok.

 

Segítség 2. szint

Számoljátok meg a jelzett területen hány darab színes kapaszkodót láthattok és a kép alapján végezzétek el a számításokat. Így egy számkódot kaptok, melyeket betűkké kell konvertálnotok! (ahogy látjátok az utolsó betű már adott)

 

Segítség 3. szint

Nézzétek meg a betűk számok hanyadik helyen szerepelnek az ABC-ben. (angol ABC)

 Például a fekete kapaszkodóból 9 dbot számolhattok, de látjátok hogy le kell vonnotok belőle 5-öt. Tehát az abc 4.betűje fog kelleni nektek.

Megoldás

Denem

Elveszett varázslat

Segítség 1. szint

Használjátok a varázsvilág funkciót és pásztázzátok át a térképen jelölt területet! 

Segítség 2. szint

Ha megtaláltátok Piton professzort nézzétek meg a videót és küldjétek el chaten Hermionenak, hogy milyen tárgyat rajzol le a fehér pont a videóban.

Megoldás

Küldjétek el Hermionenak, hogy “kulcs”.

3D fotó a varázslókkal-boszorkányokkal

Segítség 1. szint

Bizonyosodjatok meg róla, hogy pontosan azon a területen álltok, amit a weboldalon is láttok.

A nézzétek meg jól a képet és varázslókat-boszorkányokat.

Össze kell párosítanotok a területeket a személyekkel.

Segítség 2. szint

Például nézzétek meg Harry mögött van a ballon. Tehát olyan sorrendben kell megírnotok a helyeket egybefüggő szövegként, ahogy a chatben a személyekre vonatkozó utalások szerepelnek

Segítség 3. szint

I. a kiválasztott, tehát HARRY POTTER,  II. Harry édesanyjának gyerekkori szerelme, TEHÁT PYTHON,  III. Én HERMIONE, IV. Csikócsőr első gazdája azaz HAGRID, V. Voldemort leghűségesebb követője azaz BELLATRIX

most ilyen sorrendbe küldjétek el a helyeket…

Megoldás

ballonkapuasztaloszlopcsatorna

 

Varázslósakk

Segítség 1. szint

Amint megtaláltátok a sakktáblákat használjátok a már jól ismert alkalmazást. 

Néhány lépést kell tennetek, hogy mattot adjatok. Pontosan 3 lépést kell megtennetek és ezek koordinátáit elküldeni.

Segítség 2. szint

A lóval L alakban tudtok lépni, tehát az elős lépés mindenképpen a g2 kell, hogy legyen.

 

Megoldás

g2e3c2

Sakktábla második feladata

Segítség 1. szint

Láttok egy szöveget, melyben több szó, vagy betűk másképpen vannak írva. Fontos lesz, hogy párosítsátok az azonosan kínéző stílusokat egymással. Ezt követően a római számok segíteni fognak nektek a sorrenddel.

 

Segítség 2. szint

Amint ezt sikerült nézzétek meg, hogy a sakktáblán ezekhez a koordinátákhoz milyen betűk tartoznak és egy szót fogtok kapni így.

 

Megoldás

Diadem

Horcrux

Segítség 1. szint

A megadott területen használjátok a Horcrux keresőt és a telefon kameráján keresztül nézve pásztázzátok át a környéket! 

A Horcrux helye telefononként minimálisan eltérhet, így amennyiben több telefonra is letöltöttétek az alkalmazást célszerű többen a nyomába eredni!

Segítség 2. szint

A következő linkre kattintva megnézhettek egy videót a keresésről, lehetséges, hogy nektek nem pontosan oda esik majd a tárgy, ahol a videón látható : https://youtu.be/RLGmaUDEDlk

Megoldás

Dumbledore órája

HINTS

You have access to HINTS on more levels just like in a real escape game.
Click on help and see the tip in the drop-down menu.

IMPORTANT: if you have already solved some of the task, start by opening the first level help and go in line so that you do not get too much help too early 🙂

Start point

solution.

The Damjanich street, and Dózsa György street corner, 

Hint level 2
Go to the place marked on the map and look for the sign.

You will have to leave from there after reading the poet! It is important that you start right there at the signs and count!

Starting point after reading the poem

Hint level 1 poem
It will be important to you what the lyrics of the melody are. First, how many steps do you need to take?
Hint level 2 poem
After 146 steps, you will see an iron gate on the left, that is the entrance of the playground.

Go to the complete opposite direction to the pavement

labyrinth

Hint level 1
Once you find the pattern on the wall and use the app, follow the directions.
Hint level 2
The order of the letters is determined by the order in which the lines on the wall follow from left to right.
solution

Gomold

Rock wall

Hint level 1
Once you get to the rock wall, you have a picture showing the task.

You will need a certain part of the rock wall that you can see in the picture.

Hint level 2
Calculate how many colored hanles you can see in the indicated area and perform the calculations based on the image. So you get a number code that you have to convert to letters! (as you can see the last letter is already given)
Hint level 3
Look at the letter numbers in the ABC. (English alphabet)

For example, you can count 9 of the black hanlesd, but you see that you have to subtract 5 of it. So you will need the letter 4. of the alphabet.

Solution

Denem

3D photo with wizards and witches
Hint level 1
Make sure you are in exactly the area you see on the website.

Take a good look at the picture and the wizards-witches.

You need to pair the areas with the people.

Hint level 2
For example, look at the balloon behind Harry. So you have to write the places as a complete text (without spaces or commas) in the order in which the chats refer to people
Hint Level 3
I. the chosen one, so HARRY POTTER, II. Harry’s mother’s childhood love, THAT is PYTHON, III. I HERMIONE, IV. The first owner of Buckbeak, ie HAGRID, the most loyal follower of V. Voldemort, ie BELLATRIX

now send the places in this order ..

Solutions

balloongatetablecolumnchannel

 

Wizard chess

Hint level 1

Once you have found the chessboards, use the application.

There are a few steps you can take to checkmate . You’ll need to take exactly 3 steps and submit their coordinates.

Hint level 2
You can move the horse in an L shape, so the first step must be g2.

 

Solution

g2e3c2

Chess second task

Hint level 1
You see a text in which several words or letters are written in a different format. It will be important for you to pair the same styles/formats with each other. After that, the Roman numerals will help you with the order.
Hint level 2
Once you’ve done that, look at the letters on these chessboards for these coordinates and you’ll get a word like that.

 

solution

Diadem

Horcrux

Hint level 1
Use the Horcrux finder in the specified area and scan the area as you look through your phone’s camera!

The location of the Horcrux may vary slightly from phone to phone, so if you’ve downloaded the app to multiple phones, it’s a good idea to look around and check with several phones.

Hint level 2
Click on the following link to watch a video on the search, it may not be exactly where the video is : https://youtu.be/RLGmaUDEDlk
soliution

Dumbledore’ watch

Válassz pénznemet